Träningar

24 mars KVÄLLSTRÄNING 18.00- 20.00

NOSEWORK eukalyptus! 

Kostnad: 200:- 

Jag kommer att ordna 8 st sök där du får länk till digital banvandring. 

I 6 av söken visar jag på filmen var gömman är och i två av söken bedömer jag er och ni vet inte var gömman är.

Alltså tränar man själv i 6 sök och två är " på riktigt. Ni bestämmer själv om ni vill börja med träningssöken eller ni vill börja med de "riktiga". 

Anmälan via sms: 0708-443107  

 

Träningsgrupper:
• Grupp nosework eukalyptus-                        nivå lätt FULLT!
• Grupp nosework eukalyptus/Lagerblad-      nivå avancerad FULLT
 • Aktivitetsgrupp- FULLT!