Träningar

NOSEWORKTRÄNING 12/6 KL: 10.00-12.00

NOSEWORK eukalyptus! 

Kostnad: 230:- 

Jag kommer att ordna 6 st sök.

I 4 av söken visar jag på banvandringen var gömman är och i två av söken bedömer jag er tävlingsmässigt och ni vet inte var gömman är.

Alltså tränar man själv i 4 sök och två är " på riktigt. Ni bestämmer själv om ni vill börja med träningssöken eller ni vill börja med de "riktiga". 

Anmälan via sms: 0708-443107  

 

Träningsgrupper:
• Grupp nosework eukalyptus-                        nivå lätt FULLT!
• Grupp nosework eukalyptus/Lagerblad-      nivå avancerad FULLT
 • Aktivitetsgrupp- FULLT!